ΔΙΑΜΟΝΗ

  1. Εάν ενδιαφέρεστε να διαμείνετε στο συνεδριακό χώρο του Divani Caravel επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του συνεδρίου και την κ. Μιχαλέα Αναστασία είτε τηλεφωνικά στο 2146871980-1 είτε μέσω e-mail anastasia@focusonhealth.gr
  2. Μετά την επιβεβαίωση της κράτησης από την Εταιρεία Οργάνωσης του Συνεδρίου και εντός 5 ημερών από την ημερομηνία επιβεβαίωσης, θα πρέπει να σταλεί προκαταβολή 50% επί του συνολικού ποσού. Η εξόφληση θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι 10 Μαΐου 2021. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία κατάθεσης της προκαταβολής.
  3. Η Εταιρεία Οργάνωσης του Συνεδρίου διατηρεί το δικαίωμα να μεταφέρει την κράτηση δωματίου σε διαφορετικό ξενοδοχείο, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια στο ξενοδοχείο επιλογής με τη σύμφωνη γνώμη του συμμετέχοντα.
  4. Η προκαταβολή και η εξόφληση μπορεί να γίνει με κατάθεση στον κάτωθι λογαριασμό:

ΑLPHA BANK
Υποκατάστημα: Ξενοκράτους (111)
Δικαιούχος:
FOCUS ON HEALTH Ε.Π.Ε.
Αρ. Λογαριασμού: 111-00-2002-001406
IBAN: GR43 0140 1110 1110 0200 2001 406

Παρακαλούμε να αποστείλετε αποδεικτικό κατάθεσης, είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω fax στο 210 7223220, σημειώνοντας απαραίτητα την αιτιολογία κατάθεσης “Διαμονή στo 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λοιμώξεων” και το ονοματεπώνυμό σας.

Επίσης, παρακαλούμε αναφέρετε στην επικοινωνία σας αν θέλετε να εκδοθεί απλή απόδειξη ή τιμολόγιο για τη διαμονή σας. Στην περίπτωση που επιλέξατε τιμολόγιο παρακαλούμε συμπληρώσατε τα κάτωθι στοιχεία:

Όνομα προσώπου:
Επωνυμία εταιρείας:
Τομέας δραστηριότητας:
Διεύθυνση:
Οδός & Αριθμός:
T.K. & Πόλη:
Tηλ.:
Fax:
Α.Φ.Μ.:
Δ.Ο.Υ.:
 

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

  • Σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής μέχρι 22 Απριλίου 2021, παρακρατείται το 15% επί της συνολικής χρέωσης.
  • Σε περίπτωση ακύρωσης μέχρι τις 4 Μαΐου 2021, παρακρατείται το 30% επί της συνολικής χρέωσης.
  • Σε περίπτωση ακύρωσης μετά τις 5 Μαΐου 2021:

Α. Υπάρχει πλήρης χρέωση όλων των διανυκτερεύσεων.

Β. Τα ήδη καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται.

  • Αντικαταστάσεις ονομάτων θα γίνονται δεκτές χωρίς χρέωση μέχρι 10 Μαΐου 2021. Μετά την ημερομηνία αυτή, οι αλλαγές και οι αντικαταστάσεις ονομάτων θα χρεώνονται με έξοδα διαχείρισης (handling fee): 10 Ευρώ ανά δωμάτιο, πλέον Φ.Π.Α.
  • Η τελική ημερομηνία για την επιστροφή των συμπληρωμένων Δελτίων Διαμονής είναι η 10 Μαΐου 2021.