ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Focus On Health
Ιωάννου Γενναδίου 16, 11521 Αθήνα
(+30) 210-7223046
(+30) 214-6871980
FAX: (+30) 210-7223220

info@focusonhealth.gr
events@focusonhealth.gr
www.focusonhealth.gr
www.fohevents.gr
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων

Πληροφορίες στη Γραμματεία της Εταιρείας
κα Μαρία Μίντζια-Φωκά
Ερυθρού Σταυρού 6
Αθήνα, Τ.Κ. 115 10
Τ.Θ. 142 23
Τηλ.: 210 6983945
Fax: 210 6983945
mail: loimoxeis@loimoxeis.gr