Διοικητικό Συμβούλιο
Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων

Πρόεδρος:

Αντιπρόεδρος:

Γεν. Γραμματέας:

Ειδ. Γραμματέας:

Ταμίας:

Μέλη:  

 

Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης

Μ. Λελέκης

Γ. Τσεκές

 Ά. Πεφάνης

Γ. Αδάμης

Χ. Γώγος
Σ. Μεταλλίδης
Α. Μίχος
Α. Σκουτέλης

Οργανωτική Επιτροπή
20ου Πανελληνίου Συνεδρίου Λοιμώξεων

Πρόεδρος:

Μέλη: 

Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης

Μ. Λελέκης
Γ. Τσεκές
Ά. Πεφάνης
Γ. Αδάμης
Χ. Γώγος
Σ. Μεταλλίδης
Α. Μίχος
Α. Σκουτέλης

  Επιστημονική Επιτροπή
20ου Πανελληνίου Συνεδρίου Λοιμώξεων

Πρόεδρος:

Αντιπρόεδρος:

Μέλη:

Α. Σκουτέλης

Γ. Δαΐκος

Γ. Αδάμης
Α. Αντωνιάδου
Α. Γκίκας
Μ. Μαραγκός
Π. Παναγόπουλος
Ά. Πεφάνης
Μ. Τσολιά
Μ. Χίνη